Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.Π. "ΤΖΑΝΕΙΟ" Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή

Για να εγγραφείτε ως χρήστης με δικαιώματα εκπαιδευόμενου, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.
Εκπαιδευτή
Αίτηση Νέου Λογαριασμού